Velikaya Oktyabr'skaya sotsialisticheskaya revolyutsiya / The Great October Socialist Revolution. G N. Golikov, M I. Kuznetsov, L S. Shaumian.
Velikaya Oktyabr'skaya sotsialisticheskaya revolyutsiya / The Great October Socialist Revolution

Velikaya Oktyabr'skaya sotsialisticheskaya revolyutsiya / The Great October Socialist Revolution

Moscow: "Sov. entsiklopediia" 1968. Hardcover. 8vo, red cloth, very good. 480 pp, illustrated. Very Good. Item #H10230

Price: $20.00

See all items in Russia