Item #H18222 Sui Tang fo jiao pan jiao si xiang yan jiu / A Study of Buddhist Thoughts in Sui and Tang Dynasties. Zhongyao Wang.

Sui Tang fo jiao pan jiao si xiang yan jiu / A Study of Buddhist Thoughts in Sui and Tang Dynasties

Chengdu: Ba Shu shu she : Xin hua shu dian jing xiao, 2000. Paperback. 8vo, wraps, very good, 218 pp, text in Chinese. Very Good. Item #H18222
ISBN: 78065909439787806590942

Price: $15.00

See all items in China
See all items by