Item #H18239 Zhongguo chan si xiang shi, cong 6 shi ji dao 9 shi ji / The history of Chinese Zen thought: from the 6th to the 9th century. Zhaoguang Ge.

Zhongguo chan si xiang shi, cong 6 shi ji dao 9 shi ji / The history of Chinese Zen thought: from the 6th to the 9th century

Beijing: Beijing da xue chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian, 1995. Paperback. Wraps, very good, light wear and soil, 366 pp, text in Chinese. Very Good. Item #H18239
ISBN: 73010290209787301029022

Price: $18.00

See all items in Asia
See all items by