Item #H18242 Sui Tang zhi du yuan yuan lüe lun gao, Tang dai zheng zhi shi shu lun gao / A draft of the origins of the Sui and Tang systems; a draft of the political history of the Tang Dynasty. Yinke Chen.

Sui Tang zhi du yuan yuan lüe lun gao, Tang dai zheng zhi shi shu lun gao / A draft of the origins of the Sui and Tang systems; a draft of the political history of the Tang Dynasty

Beijing: Sheng huo, tu shu, xin zhi san lian shu dian, 2001. Paperback. 8vo, wraps in dust jacket, very good, light wear and rubbing, 358 pp. Text in Chinese. Very Good. Item #H18242
ISBN: 71080094129787108009418

Price: $20.00

See all items in China
See all items by